Diecézní pouť 2024

5. října| 9.–15.00 h

Areál hradu – Strakonice

Předvečer pro mládež

4. října 2024

18.00 Registrace a ubytování

19.00 Večer chval s přímluvnou modlitbou (kostel sv. Markéty)

21.00 Závěr

Hlavní program

5. října 2024

9.00 Společná modlitba růžence (druhé nádvoří)

9.30 Mše sv. – hlavní celebrant Mons. Jude Thaddeus Okolo (druhé nádvoří)

11.00 Přednášky

  • životopisná přednáška, nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo (Rytiřský sál)
  • přednáška o modlitbě, P. Pavol Pola, karmelitán (kostel sv. Prokopa)
  • přednáška o rodině, manželé Umlaufovi (kostel sv. Markéty)
  • samostatný program pro děti (třetí nádvoří)

12.30 Divadelní představení v provedení Teátru Pavla Šmída (druhé nádvoří)

Oběd z vlastních zásob

14.30 Závěrečné požehnání poutníkům (kostel sv. Markéty)

Tipy na odpoledne

  • Komentovaná prohlídka v ambitech a v kostele sv. Prokopa; sraz ve 15.30 hodin před vchodem kostela. Prohlídku povede (jméno)
  • Muzeum středního Pootaví Strakonice sídlí v areálu strakonického hradu, který založil rod Bavorů ze Strakonic. Nabízí několik zajímavých prohlídkových okruhů. Zavírá v 17.00 hodin. Více na stránkách .
  • Různé naučné stezky vám nabízí tato .

Hosté

Mons. Jude Thaddeus Okolo

Více

Petr a Hana Umlaufovi

Více

P. Pavol Pola

Více

Teátr Pavla Šmída

Více

Kontakt

pastorace@bcb.cz
J. Ex. arcibiskup Jude Thaddeus Okolo se narodil 18. prosince 1956 v Kanu v Nigérii. Na kněze byl vysvěcen 2. července 1983. V roce 1990 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce a od té doby působil v těchto zemích: Srí Lanka, Haiti, Antily, Švýcarsko, Česká republika, Austrálie, Středoafrická republika, Čad, Dominikánská republika a Portoriko a Irsko. Dne 1. května 2022 se vrátil do Čech jako apoštolský nuncius. Z jeho rozmanitého života nám při své přednášce alespoň něco odhalí.
Zavřít
Manželé Hana a Petr Imlaufovi již řadu let připravují snoubence na manželství a věnují se tématice manželství a rodiny v křesťanském duchu. Tentokrát si připravili přednášku s názvem Jak mohou rodiče pomáhat dětem a dospívajícím v budování zdravé identity. Budou zaobírat otázkou, co můžou rodiče dnes udělat proto, aby jednou byl jejich syn dobrým mužem a jejich dcera dobrou ženou podle Božího záměru. Jak podporovat u dětí zdravé sebevědomí a učit je poznávat, co dělá muže mužem a co dělá ženu ženou!
Zavřít
Kněz Pavel Pola OCD je bosý karmelitán, podpřevor kláštera Pražského Jezulátka, který se od roku 2008 věnuje studiu sv. Terezie z Lisieux. V jeho přednášce o modlitbě se dozvíme proč bychom se vlastně měli modlit? A co naše modlitba říká o Bohu? V přednášce se zaměří na kontemplativní modlitbu, tj. modlitbu v křesťanské tradici chápanou jako vztah přátelství s Bohem, přebývání v Boží přítomnosti, cestu do vlastního nitra či naslouchání hlasu ticha.
Zavřít
Teátr Pavla Šmída představí Pohádka z budíku. Je o výstředním učiteli Zeitmannovi, který cestuje po světě a učí děti nový předmět nazývaný časopis, aby uměly dobře zacházet s časem. V rámci svého předmětu vypráví svým žákům pohádku o dvou bratrech Pospícháčkovi a Loudáčkovi, kteří se rozhodli hledat čas, aby přišli na to, jak to s ním doopravdy je. Představení s nadčasovým poselstvím udělá radost malým i velkým divákům díky jemnému humoru a také písničkám.
Zavřít
Zavřít